• OLCEA… Zorg zonder grenzen!

  OLCEA… Zorg zonder grenzen!

  OLCEA is specialist in het aanbieden van zorg voor verschillende doelgroepen. U doet een beroep op ons als u verzorging of verpleging nodig hebt.

 • Olcea biedt zorg op maat

  Olcea biedt zorg op maat

  Olcea biedt verschillende diensten die u helpen om het dagelijks leven prettiger te maken.

 • Olcea, werken met zorg...

  Olcea, werken met zorg...

"Olcea's cliënten beoordelen Olcea met een 8,5"

Van Loveren & Partners - Kwaliteit in de zorg

Olcea heeft het PREZO kwaliteitskeurmerk behaald voor de extramurale individuele zorg.

Veranderingen in de (langdurige) zorg

Veranderingen in de (langdurige) zorg
Geplaatst op: dinsdag, 03 mei 2016.

In 2015 is er veel veranderd in de ouderenzorg en ook nu in 2016 verandert er veel. Dit heeft te maken met maatregelen vanuit de overheid in verband met de stijgende zorgkosten in Nederland. Aan de andere kant stimuleert de overheid het zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen van ouderen.

De AWBZ is inmiddels ruim een jaar overgeheveld naar een aantal nieuwe en bestaande wetten, namelijk de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Het oorspronkelijke AWBZ budget is inmiddels gekort op veel vlakken waardoor veel thuiszorginstellingen nog meer hebben moeten bezuinigen op bijvoorbeeld personeel en zorg zonder dat de kwaliteit in het geding komt. Hier staat tegenover dat de vergrijzing nog steeds toeneemt alsmede de vraag naar (ouderen) zorg.

Ook voor Olcea hebben deze veranderingen een invloed op de bedrijfsvoering. Ouderen worden immers strenger geindiceerd wat betekent dat alleen ouderen met een zware zorgbehoefte nog in aanmerking komen uit zorg van bijvoorbeeld de Wmo. Olcea richt zich nu nog dan ook nog meer op deze groep ouderen en bijvoorbeeld ouderen die na een ziekenhuisopname moeten revalideren.

Olcea levert alleen zorg zonder verblijf. Dat betekent dat alle clienten die gebruik maken van de zorg zelfstandig wonen. Zoals eerder genoemd stimuleert de overheid dit zelfstandig (blijven) wonen van ouderen en een focus naar meer zorg op maat. Olcea wil zich hier nog meer in gaan specialiseren de komende jaren.