Cliënttevredenheidsonderzoek Olcea

Cliënttevredenheidsonderzoek Olcea
Geplaatst op: donderdag, 08 oktober 2015.

30 cliënten die binnen de periode Juni 2014 tot Juni 2015 zorg hebben ontvangen van Olcea is gevraagd een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst bestaat uit 75 vragen waarin alle aspecten omtrent de verleende zorg van de afgelopen 12 maanden worden getoetst naar tevredenheid.

Uitkomsten laten over het algemeen een positief beeld zien over Olcea in de ogen van de cliënt. Olcea scoort gemiddeld een 7.7 en Olcea’s zorgverleners een 8.6. Aandachtspunten waar Olcea zich meer op wil richten is het beter voorlichten van de cliënt (bijvoorbeeld zaken als cliëntenraad, telefoonnummers in geval van nood, contactpersoon binnen Olcea). Er is ook gebleken dat veel ondervraagden zich soms eenzaam voelen. Olcea zal zich ook in de toekomst blijven inzetten voor meer persoonlijke aandacht voor de cliënt.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

 

Download Clienttevredenheidsonderzoekresultaten20142015_2.pdf