• Home
  • Nieuws
  • Olcea gecontracteerd voor zorg met alle Twentse gemeenten in 2015

Olcea gecontracteerd voor zorg met alle Twentse gemeenten in 2015

Olcea gecontracteerd voor zorg met alle Twentse gemeenten in 2015
Geplaatst op: dinsdag, 30 december 2014.

Met het oog op de overheveling van de AWBZ taken naar de gemeenten zullen er per 1 Januari 2015 een aantal zaken veranderen omtrent de (ouderen) zorg in Nederland. Concreet betekent dit dat voortaan de gemeente verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van onder andere de WMO en Jeugdwet. Voor de cliënt veranderd er in 2015 in principe weinig en de meeste mensen blijven de zorg ontvangen die ze nu ook ontvangen.

2015 kan worden gezien als een overgangsjaar waarbij zorg is gegarandeerd (overgangsrecht) tot de einddatum van de indicatie indien deze afloopt in 2015. Indien de einddatum ligt na 31-12-2015 zal het overgangsrecht stoppen op 1-1-2016. Hierover krijgen alle cliënten in 2015 bericht van de desbetreffende instanties (wijkverpleegkundige en/ of gemeente).

Olcea heeft contracten afgesloten bij alle 14 gemeenten in Twente voor o.a. wijkverpleging (voorheen “Zorg in Natura”) en kan daarom in 2015 ook verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp, dagbesteding en 24-uurs zorg blijven aanbieden aan al haar cliënten en toekomstige cliënten en tevens is Olcea toegelaten als aanbieder van Jeugdzorg (jeugd GGZ) in de regio Twente.

Op 1 januari 2014 is de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) omgevormd naar een stelsel met een ‘generalistische basis GGZ’ en een ‘gespecialiseerde GGZ’. Het doel hiervan is een passende behandeling op de juiste plaats. Behandeling van lichte tot matige, niet complexe psychische stoornissen vindt plaats in de generalistische basis GGZ. Patiënten met erg complexe stoornissen worden geholpen in de gespecialiseerde GGZ.
 
Olcea is voor 2015 in alle Twentse gemeenten gecontracteerd voor generalistische basis jeugd GGZ.Cliënten (jongeren) met lichte, niet complexe psychische stoornissen kunnen bij Olcea worden geholpen.

Voor (specifieke) vragen kunt u contact opnemen met OLCEA op het nummer 074-349 1857 of u kunthier het gehele zorgaanbod bekijken. U bent ook van harte welkom om eens bij een van onze vestigingen binnen te lopen.