Missie & Visie

Missie (wie zijn we, wat willen wij betekenen voor wie, ons bestaansrecht)

Olcea is een multiculturele zorginstelling die zorg en welzijn levert aan de Syrisch-orthodoxe, Turkse en Armeense doelgroepen die niet meer in staat zijn hun leven op eigen kracht vorm te geven.

Olcea levert zorg in Hengelo en de wijde omgeving. 

Visie (waar we voor staan: hoe zien wij de wereld, ideologie)

Olcea vindt dat ieder mens waardevol is. Olcea heeft specifieke kennis en kunde om speciale doelgroepen, die een eigen benadering vereisen, zorg op maat te leveren.

Olcea hanteert hierbij de volgende kernwaarden: Veilig, Vertrouwd en Verantwoord.