Olcea Academy

Olcea Academy

Trainingen & Opleidingen

Opleidingsmogelijkheden

Wij vinden het als werkgever belangrijk dat onze medewerkers een stevige basis hebben om hun functie goed uit te oefenen, dat zij kunnen groeien in hun functie en zich ook persoonlijk verder ontwikkelen. Daarom hebben we de Olcea Academy opgericht. Op alle niveaus en voor alle medewerkers bieden we verschillende mogelijkheden voor groei en ontwikkeling.

Olcea Academy

Er bestaat bij zorgverleners een tekort aan specifieke kennis over cultureel bepaalde gewoonten en gebruiken. Om ook allochtone patiënten goede zorg te kunnen bieden, moeten die kenniskloven overbrugd worden, moeten medewerkers kansen geboden worden om te groeien in hun beroep. Wij vinden het van groot belang dat allochtone medewerkers een stevige basis hebben voor een eerlijk toekomstperspectief. Een toekomst perspectief in Nederland en niet alleen bij Olcea. Vanuit deze visie zien wij het als onze missie hier ons steentje aan bij te kunnen dragen.

Ontwikkeling van onze medewerkers vindt plaats in cursussen, opleidingen, trainingen en workshops en ook voor een groot deel ‘on-the-job’ 

Via de Olcea Academy  wordt iedere (nieuwe) medewerker via e-learning modules getraind op gastvrijheid, veiligheid, HACCP-richtlijnen, beroepsvaardigheden en over onderwerpen zoals procedures op de werkvloer.

Na de inwerkperiode kan een medewerker deel gaan nemen aan trainingen.
Zodra je 6 maanden of langer in dienst bent is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een erkende opleiding. Afhankelijk van je vooropleiding kan je deelnemen aan een BBL2, BBL3 of BBL4 niveau om de vaardigheden te leren om door te kunnen groeien binnen onze organisatie

Samen met je leidinggevende wordt afgestemd welke onderdelen bij jouw leerbehoefte en ontwikkeling passen. Indien nodig bieden wij zelfs ook individuele maatwerkoplossingen zoals individuele coaching, taalcursussen, specifieke vaardigheden etc. Uiteraard hebben wij ook de mogelijkheid voor individuele opleidingstrajecten voor gespecialiseerde functies.