Actuele wachtlijst

Wijkverpleging (Zvw), Wet Langdurige Zorg (Wlz) en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Er is bij Olcea een sterke toename van cliënten in de wijkverpleging. Bij wachtlijsten spelen meerdere factoren een rol, bijvoorbeeld het type zorg, de urgentie van uw zorgvraag en eventuele afspraken met zorgverzekeraars.

Er is op dit moment voor mensen met een WMO indicatie geen wachtlijst voor zorg bij Olcea.

Voor mensen met een Wlz indicatie zorg in natura (ZIN) is er geen wachtlijst. Zorgbehoevenden kunnen hiervoor direct in zorg treden. 

Voor zorg vanuit de Zvw is er een wachtlijst. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen. 

 

U kunt altijd contact op met ons opnemen op telefoonnummer 074 349 18 57, om ook uw eventuele wensen te bespreken.