Algemene zorgleveringsvoorwaarden

Olcea heeft een inspanningsverplichting. Dat houdt in dat wij de afgesproken zorg leveren binnen de onderstaande levertermijnen:

  • Verpleging binnen 24 uur
  • Verzorging, afhankelijk van de urgentie, binnen 24 uur of binnen 7 dagen

Alle cliënten van OLCEA vallen onder onze leverings-/algemene voorwaarden zonder verblijf.

Neem contact op 074- 34 91 857