In- & uitsluitingscriteria

Visie Olcea Nieuwe Zorglandschap

“Olcea vindt dat ieder mens waardevol is. Olcea heeft specifieke kennis en kunde om speciale doelgroepen, die een eigen benadering vereisen, zorg op maat te leveren.”

Olcea hanteert hierbij de volgende kernwaarden: Veilig, Vertrouwd en Verantwoord.

Inleiding

Olcea heeft als doel kwalitatieve zorg te verlenen aan iedereen die zorg nodig heeft. De kernwaarden hierbij zijn veilig, vertrouwd en verantwoord. Echter is het in sommige gevallen of situaties beter om de cliënt niet in zorg te nemen. De uitsluitingscriteria zijn: 

Olcea levert geen zorg aan de cliëntengroepen die hieronder nader omschreven worden:

  • Olcea levert alleen extramurale zorg. Cliënten die intramurale zorg nodig hebben, in bijvoorbeeld een verpleeghuis kunnen niet door Olcea in zorg worden genomen.
  • Cliënten voor wie (onvrijwillige) vrijheidsbeperkende maatregelen nodig zijn.
  • Cliënten die weigeren mee te werken aan het kernwaarden van Olcea: veilig, vertrouwd en verantwoord werken van de medewerkers van Olcea.
  • Cliënten die de hulp van Olcea niet accepteren.
  • Cliënten waarbij sprake is van opname onder dwang, cliënten die vallen onder de Wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis).
  • Wanneer de situatie rond de zorgvraag en/of de cliënt maakt dat de veiligheid van de zorgverleners en/ of de zorgvrager niet kan worden gegarandeerd;
  • Cliënten en of naasten die onacceptabel gedrag vertonen zoals: discriminatie; seksuele intimidatie; intimiderend gedrag.