Persoonsgebonden Budget (PGB)

Het PGB is een budget dat u toegekend krijgt om zelf uw zorg in te kopen.

Het PGB voor persoonlijke verzorging en verpleging wordt toegekend door uw zorgverzekeraar. Het PGB voor de Wet langdurige zorg (WLz) indicatie wordt toegekend door het zorgkantoor. Het PGB krijgt u niet meer op uw eigen rekening maar betaalt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) rechtstreeks aan uw zorgaanbieder. Indien u een herindicatie nodig heeft voor wijkverpleegkundige zorg kan de wijkverpleegkundige van OLCEA vaststellen wat u aan zorg nodig heeft. Voor een Wet langdurige zorg (WLz) indicatie moet u een aanvraag indienen bij het CIZ. Het CIZ bepaalt of u daarvoor in aanmerking komt.