Sturen op kwaliteit

De directie van Olcea streeft er naar een organisatie met korte lijnen te zijn en blijven. Het gaat met name om de continuïteit en kwaliteit van zorgverlening in plaats van groei op zich als organisatie.

Nieuw kwaliteitskader

Olcea werkt volgens het PREZO keurmerk en beschikt over het zilveren PREZO kwaliteitskeurmerk. Olcea heeft een nieuw kwaliteitsplan opgesteld en deze wordt continue bewaakt en uitgevoerd. 

 

                            

Het PREZO werk- en denkmodel is opgebouwd uit zogenaamde cliëntdomeinen, pijlers en voorwaarden:

  • Het hart van het kwaliteitsmodel zoomt in op de cliënt: PREZO onderscheidt hierbij een aantal belangrijke cliëntdomeinen en de prestaties die daarbij horen. Denk aan iemands woon- en leefsituatie, het lichamelijke en mentale welbevinden en de mate van participatie.
  • Om deze cliëntdomeinen te realiseren is een aantal pijlers van belang: cliëntondersteunende prestaties die onder meer betrekking hebben op veiligheid, goede informatie en communicatie.
  • Tot slot kijkt PREZO naar de prestaties van de medewerkers en de organisatie. Professionele medewerkers en een professionele organisatie zijn dé voorwaarden voor kwalitatief goede zorg.

PREZO brengt de samenhang tussen de diverse prestaties en tussen de domeinen, pijlers en voorwaarden scherp in beeld.

Klanttevredenheid

Olcea kent haar eigen cliënttevredenheidsonderzoek en een CQ meting via externe validering. 

Het meest recente klanttevredenheidsonderzoek uit 2018 is uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Olcea scoort hierbij een 3.62 gemiddeld op een schaal van 1 t/m 4. Dit is zeer goed in de branche. Alle recente klanttevredenheidsonderzoeken vindt u hier.  

 

Zorgkaart Nederland

Olcea Nieuwe Zorglandschap B.V. wil graag weten wat cliënten en verwanten vinden van de kwaliteit van zorg en dienstverlening.

Om cliënten en verwanten ook individueel uit te nodigen om onafhankelijk hun oordeel te geven over de kwaliteit van zorg en dienstverlening, stimuleert Olcea het gebruik van zorgkaart Nederland.

Dit past ook goed in de maatschappelijke tendens dat burgers steeds meer zelf participeren in het zorgproces en hun ervaringen delen met anderen. Op basis hiervan kunnen cliënten ook een weloverwogen keuze maken voor een zorgaanbieder. Klik op de afbeelding om naar de beoordelingen te gaan.