Vergoeding

Vanaf 1 januari 2015 wordt wijkverpleging betaald door de zorgverzekeraar van de cliënt. U bent hiervoor geen eigen bijdrage verschuldigd en er geldt ook geen eigen risico. Voor het leveren van wijkverpleging heeft Olcea met meerdere zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Als u een wet langdurige zorg (WLZ) indicatie heeft wordt de zorg betaald door het zorgkantoor. U betaalt over de geleverde zorg een eigen bijdrage. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Centraal Administratie Kantoor (het CAK)

Aanvullende diensten

Op dit moment levert Olcea zorg vanuit de WMO, WLZ en ZVW. Er zijn (nog) geen aanvullende diensten waarvan u gebruik kunt maken. Olcea Nieuwe Zorglandschap is o.a. bezig met het organiseren van maaltijdvoorzieningen voor familie. Voor meer informatie hierover neemt u gerust contact met ons op.