Visie vrijheidsbeperking

Olcea Nieuwe Zorglandschap past geen vrijheidsbeperkende maatregelen of onvrijwillige zorg toe, wij handelen in overeenstemming met de wil van de cliënt.  

In het geval van een veranderende zorgvraag waarbij onvrijwillige vrijheidsbeperkende maatregelen dreigen, heeft Olcea Nieuwe Zorglandschap een beleidsplan opgesteld waarin een stappenplan is opgenomen. Dit stappenplan bestaat onder andere uit een eerste MDO, situatieschets, aanpassing ondersteuningsplan en een tweede MDO. In het geval er geen andere optie is dan vrijheidsbeperkende maatregelen toe te passen, zal de cliënt bij een andere zorginstelling worden ondergebracht.