Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Wat regelt de Wet langdurige zorg?

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kan men een indicatie voor zorg vanuit de Wlz aanvragen. Het CIZ gaat dan onderzoeken of je daarvoor in aanmerking komt. Afhankelijk van de indicatie kan men dan recht hebben op verschillende zorgvormen of behandelingen, zoals:

·         Verblijf in een instelling

·         Persoonlijke verpleging en verzorging

·         Begeleiding

·         Bepaalde hulpmiddelen

·         Geneeskundige zorg en behandeling in verband met de indicatie

·         Vervoer naar de plek waar begeleiding, behandeling, verblijf en/of verzorging plaatsvindt