WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

In 2015 is er een nieuwe Wmo. Deze is qua takenpakket uitgebreid, omdat er een aantal taken vanuit de voormalige AWBZ zijn overgenomen. Dit betekent dus ook dat de gemeente meer verantwoordelijkheden heeft gekregen. De nieuwe Wmo heeft als voornaamste doel om ervoor te zorgen dat mensen hulp krijgen zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Hieronder een overzicht van de nieuwe doelen/taken van de gemeente in het kader van de Wmo 2015:

·         Ondersteuning van mensen die op eigen kracht niet zelfredzaam zijn (ondersteuning en begeleiding)

·         Ondersteuning van burgers bij het participeren in de samenleving (dagbesteding)

·         Beschermd wonen en opvang

·         Ondersteuning van mantelzorgers

·         Ondersteuning van cliënten, bijvoorbeeld bij de Wmo-aanvraag.

Eigen bijdrage

      Bent u 18 jaar of ouder? In dat geval betaalt u een eigen bijdrage voor ondersteuning die u uit de WMO ontvangt. Het CAK kijkt naar de hoogte van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling.  

 

 

Neem contact op 074- 34 91 857