Zorgaanbod

Olcea Nieuwe Zorglandschap levert al ruim 10 jaar zorg in de regio Twente. Olcea Nieuwe Zorglandschap levert de volgende soorten zorg vanuit de WLZ, ZvW en WMO. 

WLZ (Wet Langdurige Zorg)

Olcea Nieuwe Zorglandschap levert sinds 2017 zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLz) en is een gecontracteerde aanbieder in de regio Twente. Uitleg over de WLz in het algemeen vindt u onder het kopje Wet Langdurige Zorg. Olcea levert alleen MPT's exclusief behandeling vanuit de Wlz. Dit betekent dat Olcea (nog) niet beschikt over een woonvoorziening en alle zorg is gebaseerd op extramurale zorg. Meer informatie over de verschillende zorgpakketten vanuit de Wlz vindt u op de website van het Zorginstituut Nederland. Informatie over vergoedingen kunt u vinden onder Vergoeding

ZVW (wijkverpleging)

Bij Olcea Nieuwe Zorglandschap maken mensen gebruik van (persoonlijke) verzorging en verpleging. Olcea Nieuwe Zorglandschap is in de regio Twente gecontracteerd voor het leveren van zorg vanuit de ZvW (Zorgverzekeringswet). Meer uitleg over de Zvw in het algemeen vindt u hier. Over de vergoeding vindt u meer onder het kopje vergoeding. De soorten zorg die onder de ZvW (ook wel wijkverpleging) vallen zijn allemaal extramuraal. 

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Dagbesteding is geregeld vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Meer informatie over de WMO vindt u hier. Voor het vervoer zijn afspraken gemaakt met de gemeente.